کارگــاه CPR

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
  • نظرات : بدون دیدگاه

کارگــاه CPR : 

جهاد دانشگاه علوم پزشکی تهــران در نظـر دارد که کارگاه یک روزه CPR  ویـژه پرستاران و پزشکان را در تاریــخ 97/04/27 برگزار کنــد، این کارگاه از ساعت 13 الی 19 در مــرکز جهاد داشگاهی برگزار میگردد.

 

.