کارگاه حل تعارض زوجین : 

انتقاد سازنده  : 

هنگام انتقاد کردن هدف خود را گم نکنید.هدف تاثیر گذاری و اصلاح کردن است.

پس موضوع را کش ندهید و انتقاد را به سخنرانی یا بحث و جدل بیهوده تبدیل نکنید ، در این مسیر ممکن است طرف مقابل با ابراز نارضایتی و توجیه کردن سخن خود ناخوداگاه ما را به موضع جدل بکشد و در این جریان هدف اصلی فراموش شود و گفتگو  به مسیر غلط کشیده شود ،در اینجاست که شنونده بی حوصله می شود و توجهی به آن نمی کند.روانشناسان معتقدند ۳راه حل برای هر مشکلی وجود دارد :پذیرش ،تغییر دادن، رها کردن .

کارگاه حل تعارض زوجین

نام کارگاه تاریخ شروع مدت دوره شهریه
حل تعارض زوجین ۱۴/۰۴/۱۳۹۷ ۵ ساعته ۱۰۰هزار تومان

ظرفیت محدود می باشد … 
لطفا جهت رزرو با شماره ۰۹۰۳۵۸۱۲۸۵۶ تماس حاصل فرمایید.

 

دیدگاه ها غیرفعال است