ژنتیک انسانی

رشته ژنتیک انسانی یکی از رشته های علوم پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت است.

این رشته شاخه ای از علوم زیستی پزشکی است که به بررسی ساختار سلولها از نظر کروموزومی و ژنی می پردازد.

رشته ژنتیک انسانی از ژنتیک پزشکی متفاوت است. ژنتیک انسانی شاخه ای از تحقیقات علمی است که ممکن است در پزشکی بکار گرفته شود و ژنتیک پزشکی به کاربرد ژنتیک در مراقبت های پزشکی مرتبط است و شاخه هایی مانند ژن درمانی و پزشکی را دربرمیگیرد.

در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، این رشته با عنوان ژنتیک انسانی و در آزمون دکتری تخصصی،این رشته در حد وسیع تر و با عنوان ژتیک پزشکی مطح میشود.

در ایران ژنتیک انسانی فقط در مقطع کارشناسی ارشد ارائه میشود.کارشناسی ارشد این رشته نزدیکترین رشته به رشته

ژنتیک پزشکی در مقطع دکتری میباشد که هر دو رشته نیز توسط دانشگاههای تحت نظارت وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی ارائه میشود.

بازار کار و آینده شغلی فارغ التحصیلان مقطع دکتری تخصصی این رشته: افراد میتوانند به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور مشغول به کار شوند. و بواسطه دارا بودن شماره نظام پزشکی، قادر به تاسیس مراکز مشاوره بوده.همچنین میتوانند مسیولیت فنی آزمایشگاه های تشخیصی ژنتیک را بعهده بگیرند. آینده شغلی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد این رشته میتوان به کار در مراکز تحقیقاتی،آموزشی،درمانی،پزشکی قانونی،ازمایشگاه های ژنتیک و تشخیص طبی اشاره کرد.

رشته های کارشناسی زیست شناسی(کلیه گرایشها) ،بیوتکنولوژی گرایش صنعتی،ویروس شناسی،انگل شناسی پزشکی،میکروب شناسی،ایمنی شناسی،بیوشیمی،تغذیه،علوم آزمایشگاهی،مامائی،دکتری عمومی گروه پزشکی،دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی و دکتری حرفه ای دامپزشکی مجاز به شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی میباشند.

در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت،رشته ژنتیک انسانی در زیرگروه مجموعه علوم آزمایشگاهی 1 قرار دارد. در این مجموعه رشته های زیست شناسی فناوری پزشکی و بیوشیمی بالینی نیز قرار دارد که اختلافشان در ضرایب مربوط به هر درس از یکدیگر میباشد.

رشته ژنتیک انسانی در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت،دارای مواد درسی: ژنتیک با ضریب5، زیست شناسی سلول مولکولی با ضریب2، شیمی عمومی با ضریب 1 و زبان عمومی با ضریب2 میباشد.

ظرفیت پذیرش این رشته در مقطع کارشناسی ارشد در داشگاه های سطح کشور،67 نفر در دوره های روزانه و مازاد بوده.این رشته جز رشته های پرطرفدار وزارت بهداشت محسوب میشود که هر سال داوطلبان زیادی را بخود اختصاص میدهد.ازین رو رقابت در قبولی آن بسیار بالا بوده و داوطلبان برای قبولی در این رشته باید درصد بالایی از کلیه دروس را کسب کنند.

 

بیوتکنولوژی پزشکی,زیست فناوری پزشکی,ارشد و دکتری وزارت بهداشت,کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت,بیوشیمی بالینی,ژنتیک انسانی

دیدگاه ها غیرفعال است