پایان دوره ارتودنسی مقدماتی گــروه ششــم :

ششمیـن دوره آموزشی ارتودنسی مقدماتی روز جمعــه  1397/02/21 در مرکز شماره 1 جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران با حضـور جمعـی از دندانپزشکان به پایان رسید.

در ایــن دوره آموزشی شرکت کنندگان با مباحث  ارزیابی رکوردهای تشخیصی، آناليز سفالومتری، انتخاب سيستم براکتی،تشخيص در ارتونسی و . . . آشنا شدند.

لازم به ذکر است این دوره از تاریخ  11/08/1396 در ساعت های 16-9 در شــش جلسه برگزار گردید.

 

.

دیدگاه ها غیرفعال است