پایان دوره ارتودنسی مقدماتی گــروه ششــم :

ششمیـن دوره آموزشی ارتودنسی مقدماتی روز جمعــه  ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ در مرکز شماره ۱ جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران با حضـور جمعـی از دندانپزشکان به پایان رسید.

در ایــن دوره آموزشی شرکت کنندگان با مباحث  ارزیابی رکوردهای تشخیصی، آنالیز سفالومتری، انتخاب سیستم براکتی،تشخیص در ارتونسی و . . . آشنا شدند.

لازم به ذکر است این دوره از تاریخ  ۱۱/۰۸/۱۳۹۶ در ساعت های ۱۶-۹ در شــش جلسه برگزار گردید.

 

.

دیدگاه ها غیرفعال است