پایان اولین دوره لیزر دیود

 

 

اولیـن دوره آموزشی لیزر دیود ویـژه دندانپزشکان که از تاریخ 97/02/06 شروع گردیده بود، روز جمعه مورخ 97/03/04 با حضور جمعی از دندانپزشکان در مرکز شماره 1 جهاد علوم پزشکی تهران به پایان رسید.

 

 

در ایـن دوره آموزشی شرکت کنندگان با مباحث فیزیک نور، اصول کلینیکی جراحــی با لیزر، لیزر دیود در اطفال، لیزر دیود در اندو، افزایش طول تاج و . . . آشنا شدند و همچنین

مرحله عملی این دوره در کیلینیک دندانپزشکی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران با استفاده از انواع دستگاه­های دیود انجام شــد.

 

 

دیدگاه ها غیرفعال است