درمان زخم های مزمن

نقش تغذیه در بهبود زخم

کوروش جعفریان

مدیریت زخم فرآیند بسیار پیچیده ای است که برای سلامت افراد و اجتماع بسیار اهمیت دارد. در این میان اطلاعات و شواهد بسیار کمی در رابطه با نقش تغذیه در درمان و مراقبت زخم وجود دارد. با توجه به این مساله، تغذیه نقش مهمی در مدیریت و مراقبت از بیماران با زخم های مزمن دارد و همچنین سبب کاهش مرگ و میر بیماران در اثر زخم های مزمن می شود. تغذیه ی مناسب سبب بهبود عملکرد سیستم ایمنی و ساخت کلاژن در بدن می شود. تغذیه ی ضعیف می تواند سبب تاخیر در کل روند بهبود زخم شود. بر این موضوع که تغذیه تا چه حد بر بهبود و درمان زخم تاثیر گذار است، هیچ مدرکی در دست نیست و تاثیرات مواد غذایی بر پروسه های بیوشیمی برای درمان زخم نیز ناشناخته است. تنها چیزی که در مطالعات گذشته بارها و بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، ارزیابی شرایط بیماران ( برای مثال دیابت و ….) قبل از اینکه هر گونه ماده غذایی برای آن ها تجویز شود. اطلاعات موجود نشان می دهد که زمانی که انرژی و پروتئین کافی به بدن می رسد، در این شرایط مصرف مواد مغذی اضافی دیگر نیازی نیست. با این همه، مطالعات بسیاری از تاثیر مواد مغذی همچون؛ آرژنین، گلوتامین، و زینک خبر می دهند. همچنین، در آینده باید بر روی تاثیر ویتامین دی، سلنیوم، آهن و اسیدهای چرب در درمان و بهبود زخم مطالعه نمود.

کلمات کلیدی : زخم,تغذیه,مواد مغذی,نقش تغذیه در بهبود زخم

The role of nutrition in wound healing

 Djafarian Kurosh

Wound management is a complex process which has a very large social and health to,  burden on the community as well as individuals There are limited evidence-based documents for the role of nutrition in wound healing and wound care practices. However, we know that nutrition plays an essential role in the management of patients with wounds and decreasing the mortality and morbidity associated with chronic wounds.  Adequate nutrition can improve immune function,  collagen creation,  and wound tensile strength that allow progression through stages of wound healing Poor nutrition may compromise the whole wound healing process.  Given the clear association between nutrient deficiencies and poor wound healing, the true influences of food supplement on the biochemical processes necessary for wound care relatively unknown. The majority of researches suggesting that the nutritional status of patients should be evaluated before any dietary and food supplement interventions the available data show that when the sufficiency of energy and protein is met, additional micronutrient intake above the RDA may not be necessary.  However, many reviews support the potential benefits of several nutrients such as arginine, glutamine, and zinc in the wound healing process.  In addition, further trials are needed to establish possible impacts of vitamin D, selenium, iron, and essential fatty acids in wound healing.

Keywords:  Wound, Nutrition, Nutrient

محقق : میترا کرمانیان

لینک 1

دیدگاه ها غیرفعال است