نانو بیوتکنولوژی پزشکی

نانو بیوتکنولوژی پزشکی (نانوفناوری پزشکی) یکی از رشته های نوین علوم پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری است.

نانوبیوتکنولوژی پزشکی یکی از رشته های پرطرفدار و نوین قرن ۲۱ است که¸ میتواند بدون تخریب سلولهای حیاتی ¸ به بررسی سلولها بپردازد.

در واقع رشته نانوبیوتکنولوژی پزشکی از نانومواد (که در ابعاد یک میلیاردم میباشد)استفاده میشود.نانومواد دارای ساختارهای خاصی ازجمله¸توانایی عبور از غشاهای زیستی و یا هدف قرار دادن بافت ها میباشند¸که از آنها در تولید مواد اولیه پزشکی¸ تولید داروهای جدید ودرمان بیماریها نیز استفاده میشود.

مدارک تحصیلی مورد نیاز برای شرکت در آزمون نانوبیوتکنولوژی پزشکی وزارت بهداشت:کلیه کارشناسی های علوم پزشکی و کارشناسی مهندسی پلیمر¸مهندسی شیمی(کلیه گرایش ها)¸مهندسی مواد(کلیه گرایش ها)¸مهندسی برق¸بیوالکتریک¸فیزیک(محض و کاربردی)¸شیمی(محض و کاربردی)¸زیست شناسی(کلیه گرایشها)¸مهندسی صنایع شیمی¸مهندسی پزشکی¸مهندسی صنایع غذایی¸مهندسی کشاورزی¸داروسازی¸دارندگان مدارک دکتری عمومی پزشکی¸داروسازی و دندانپزشکی و دکتری حرفه ای علوم ازمایگاهی¸دکتری پیوسته زیست فناوری(بیوتکنولوژی) میباشد.

فارغ التحصیلان این رشته میتوانند در زمینه های تحقیقاتی- پژوهشی¸آموزشی¸در شرکت های دارویی ¸تولید و یا ارائه خدمات و تجهیزات محصولات جدید فناوری نانو فعالیت داشته باشند.

مواد درسی رشته نانوبیوتکنولوژی پزشکی درکنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت شامل:بیوشیمی باضریب۲/ شیمی با ضریب ۲ / زیست شناسی سلولی مولکولی با ضریب ۲/ فیزیولوژی باضریب۱ / بیوفیزیک با ضریب۲/ مقدمه ای برنانوتکنولوژی با ضریب ۳/ زبان عمومی با ضریب ۲  میباشد.

فارغ التحصیلان این رشته می توانند در مقطع دکتری در رشته های زیست فناوری پزشکی(بیوتکنولوژی پزشکی)¸نانوفناوری پزشکی¸مهندسی بافت¸بیوتکنولوژی دارییف ریست مواد دارویی¸نانوتکنولوژی دارویی¸انفورماتیک پزشکی(مجاز برای تمام رشته های ارشد علوم پزشکی)¸سلامت در بلایا و فوریت ها(مجاز برای تمام رشته های ارشد علوم پزشکی)¸سلامت و رفاه اجتماعی(مجاز برای تمام رشته های ارشد علوم پزشکی)¸اپیدمیولوژی(مجاز برای تمام رشته های ارشد علوم پزشکی)¸مددکاری اجتماعی(مجاز برای تمام رشته های ارشد علوم پزشکی بشرط داشتن کارشناسی مددکاری)¸گفتار درمانی(مجاز برای تمام رشته های ارشد علوم پزشکی به شرط داشتن کارشناسی گفتار درمانی) شرکت کنند.

ظرفیت پذیرش دانشجویان رشته نانوبیوتکنولوژی پزشکی مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاههای سراسر کشور بطور میانگین ۳۰۶ نفر است.

نانوبیوتکنولوژی پزشکی، نانوفناوری پزشکی، ارشد علوم پزشکی، کارشناسی ارشد و دکتری

لینک

دیدگاه ها غیرفعال است