میکروب شناسی پزشکی

رشته میکروبیولوژی پزشکی یا میکروب شناسی پزشکی یکی از رشته های علوم پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری  وزارت بهداشت می باشد. این رشته  یکی از شاخه های دانش پزشکی بوده که در آن به مطالعه چرخه رشد و تکثیر میکرو ارگانیسم های بیماری زا به منظور مبارزه با آنها در کنار مطالعه میکروارگانیسم های مفید در تولید داروهای پزشکی و دامپزشکی میپردازند.

واژه میکروب یک اصطلاح کلی است که به باکتری‌ها، ویروس‌ها، آغازیان و مخمرها ی مفید ومضر گفته می‌شود.ولی در زبان محاوره‌ای،به ویروس‌ها و باکتری‌های بیماریزا میگویند.

علم میکروب شناسی پزشکی ماهیتاً بدنبال کشف علل و اسباب بیماریهای عفونی جهت درمان و کنترل آنها می‌باشد، لذا  می‌توان گفت که این رشته نقش مهمی در ارتقاء بهداشت عمومی و تشکیل یک جامعه سالم به عهده دارد.

رشته میکروب شناسی پزشکی ازگرایشهای علوم آزمایشگاهی است .هرآزمایشگاهی نیاز به میکروب شناس دارد . علاوه برآن ،  جهت کنترل و کاهش عفونتهای بیمارستانی وبخشهای مختلف کاربرد دارد . ازین رو بازار کار خوبی دارد .

رشته میکروبشناسی پزشکی در داخل کشور مشابه ندارد اما در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رشته‌ای تحت عنوان میکروبیولوژی محض وجود دارد

رشته های کارشناسی میکروب شناسی – بیوشیمی – زیست شناسی ( کلیه گرایشها) علوم آزمایشگاهی –  ایمنی شناسی – ویروس شناسی – انگل شناسی پزشکی – علوم آزمایشگاهی دامپزشکی – دکترای حرفه ای گروه پزشکی – دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی-دکترای حرفه ای دامپزشکی  میتوانند در رشته میکروب شناسی پزشکی شرکت کنند.

در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ،میکروب شناسی پزشکی  در زیر گروه مجموعه علوم آزمایشگاهی ۱ قرار دارد. در این گروه رشته های ویروس شناسی پزشکی ، قارچ شناسی پزشکی و انگل شناسی پزشکی نیز قرار دارند که به دلیل اختلاف در ضرایب مربوط به هر درس از یکدیگر متمایز می شوند.

فارغ التحصیلان ارشد این رشته میتوانند در رشته های زیر در مقطع دکتری شرکت کنند: وزارت بهداشت: دکترای رشته های انگل شناسی پزشکی، ایمنی شناسی پزشکی، قارچ شناسی، باکتری شناسی پزشکی، بیولوژی تولید مثل، زیست فناوری پزشکی، نانو فناوری پزشکی، ویروس شناسی پزشکی، علوم سلولی کاربردی، توکسین های میکروبی،نانوتکنولوژی، زیست پزشکی سامانه ای، نانوتکنولوژی دارویی، بیوتکنولوژی دارویی، انفورماتیک پزشکی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، سلامت در بلایا و فوریتها (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، سلامت و رفاه اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، اپیدمیولوژی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، مددکاری اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی به شرط داشتن کارشناسی مددکاری)، گفتار درمانی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد به شرط داشتن کارشناسی گفتار درمانی)

مواد درسی رشته میکروب شناسی پزشکی در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت شامل:میکروب شناسی پزشکی (باکتری شناسی) با ضریب ۵ –انگل شناسی با ضریب ۱ – قارچ با ضریب ۱ – ویروس با ضریب ۱.۵- ایمنی شناسی با ضریب  ۱.۵–زیست شناسی سلولی مولکولی باضریب ۱ – زبان عمومی با ضریب۲ میباشد

ظرفیت پذیرش دانشجویان رشته میکروب شناسی پزشکی مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاههای کل کشور بگونه ایست که ۱۴۶نفر دولتی و ۴۵ نفر مازاد می پذیرد. رقابت دراین رشته نیز نسبتا سخت است.

لینک

میکروب شناسی پزشکی، ارشد وزارت بهداشت، رشته میکروب شناسی پزشکی، دکتری وزارت بهداشت، مجموعه علوم آزمایشگاهی

دیدگاه ها غیرفعال است