نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره ثبت نام آنلاین
مزوتراپی ۳۰ اردیبهشت حضوری ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال register

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره