مدیریت HCV توسط PCPs با دارو جدید

 

بر طبق تحقیقی که در روز ۷ اوت در سال نامه طب داخلی منتشر شده است، ارائه دهندگان مراقبت های اولیه (PCPs) و کارورزان پرستاری (NPs) می توانند به راحتی و به طور موثر مراقبت از بیماران مبتلا به ویروس هپاتیت (C (HCV را با استفاده از داروهای جدید به عمل آورند.

ASCEND (مطالعات آزمایشی فاز IV برای ارزیابی اثربخشی درمان هپاتیت C هورمون های مونواینفکشن و کواینفکشن با ویروس HIV در ناحیه کلمبیا) اولین مطالعه ای است که نتایج درمان HCV با داروهای ضد ویروسی مستقیم را که توسط متخصصینانجام می شود را با درمان های افراد غیر متخصص در یک محیط واقعی با بیماران شهری، فقیرنشین مورد مقایسه قرار می دهد.

سارا کاتتاکوجی، MD از دانشکده پزشکی دانشگاه مریلند، بالتیمور و همکارانش “نتایج این تحقیقات نشان می دهد بر روی درمان HCV برای تسهیل توانایی درمانی بیشتر برای بسیاری از بیماران که درمان نشده اند، تمرکز نشده است. ”

محققان برای بررسی اثربخشی و ایمنی داروهای ضد ویروسی که به طور مستقیم عمل می کنند، به طور مستقل توسط افراد غیرمتخصص اقدام کردند و در ۱۳ مرکز بهداشتی شهری در ناحیه کلمبیا، یک آزمایش بدون بازنویسی انجام دادند. این مطالعه شامل ۶۰۰ بیمار (۹۶٪ سیاه پوست، ۶۹٪ مرد، ۲۰٪ مبتلا به بیماری سیروز کبد) می شد. محققان به طور مستقیم درمان بیماری  HVC (لیدیپیسوری-سوفوسبوویر) از NPs مجاز (۱۵۰ =، ۲۵٪)، (PCPS (n = 160، ۲۷٪ و  به بیماران اعمال کردند. ارائه دهندگان درمان آموزشی ۳ ساعته در مورد روش درمانی HCV( با لیدیپیسوری-سوفوسبوین) دریافت کردند.

نتایج نشان داد ۵۱۶ بیمار واکنش ویروسی پایدار با میزان پاسخ ۸۶.۰٪ (فاصله اطمینان ۹۵٪، ۸۳.۰٪ – ۸۸.۷٪) دریافت کردند.

سایر بیماران نیز پاسخی

اغلب بیمارغان پاسخ پایدار ویروسی مشابه ، بدون توجه به ارائه دهندگان درمان، داشتند. (NP، ۸۹.۳٪ (۹۵٪ CI، ۸۳.۳٪ – ۹۳.۸٪)، PCPs، ۸۶.۹٪ (۹۵٪ CI، ۸۰.۶٪ – ۹۱.۷٪)؛ متخصصان ۸۳.۸٪ [۹۶٪ CI، ۷۹.۰٪ – ۸۷.۸٪]).

سایر نتایج نیز برای افراد با سن، جنسیت و نژاد مختلف و یا مبتلا به ایدز و سیروز کبدی مشابه بود.

برای اطلاعات بیشتر به منبع زیر مراجعه نمایید.

منبع

مترجم: میترا کرمانیان

دیدگاه ها غیرفعال است