شـروع یکصـد و بیستمیـن دوره دستیار دندانپزشک مقدماتی :

یکصـد و بیستمین دوره­ دستیار دندانپزشک مقدماتی از تاریـخ 1397/03/31 روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعـت  13 – 8 آغاز مـی­گردد. در ایـن دوره فراگیران با مباحـث شناخت وظایف دستـیاری ، راه­های پیشگیری­های بیماری­های دهان و دندان ، آشنایی با ابزار ، رادیـولوژی، ایمپلنت، ارتو و . . . آشنا می­شوند.

همچنیــن شرکت کنندگان در طــی این دوره جــهت کسب مهارت لازم با ابزار و وسایل لازم برای کار دستیاری بصورت فیزیکی آشنا می­شوند و امکان کار عملی را در کلینیک­های وابسته به جهاد دانشگاهی را خواهند داشت.

لازم به ذکـر است شرکت کنندگان بعد از گذراندن دوره­ دستیاری مقدماتی می­توانند در دوره ­های دستیاری تخصصی ایمپلنت ، ارتو و اندو  شرکت نمایند.

 

دیدگاه ها غیرفعال است