شـروع دوره  جـراحی دنـدان عقـل :

اولین دوره آموزشی جراحی دندان عقـل ویـژه دندانپزشکان از تاریخ 97/03/10 با حضور جمعی از دندانپزشکان در مراکز وابسته به جــهاد علوم پزشکی تهران برگزار می­گردد.
ایـن دوره بصورت کارگاه تئوری و عملی در دو روز (  پنجشنبه و جمعه ) برگزار می­شود.

 

 

دیدگاه ها غیرفعال است