شـروع اولین دوره پروتـز ثابـت :

اولیـن دوره آموزشی پروتـز ثابت ویـژه دندانپزشکان از تاریخ ۹۷/۰۳/۳۱ به مدت شـش جلسـه  ( روزهای پنجشنبه و جمعه )  بـصورت یک هفته در میان ، با حـضور جمعــی از دندانپزشکان در مرکز جهاد علوم پزشکی تهران برگزار می­گردد.

در ایـن دوره آموزشی شرکت کنندگان با مباحث تشخیص و طرح درمان، درمانهای پست، اکلوژن، قالبگیری، نکات مرتبط با سرامیک و ……. آشنا می­شوند.

 

.

دیدگاه ها غیرفعال است