رشته آمار زیستی

رشته آمار زیستی یا آمار حیاتی یکی از رشته های علوم پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت میباشد

این رشته شاخه ای از آمار کاربردی است که به تجزیه تحلیل داده ها وتبدیل آنها به اطلاعات میپردازد.

بازار کار این رشته در مراکز ستادی وزارت بهداشت و مراکز پژوهشی ᷂آموزشی᷂  مشاوره ای᷂  میباشد.

این رشته یک رشته کاربردی و بسیار ارزشمند درنظرگرفته شده. که بدلیل کاربرد بسیار گسترده ی  این رشته در زمینه های تحقیقاتی و پژوهشی᷂ بازار کار بسیار خوبی دارد.

منابع درسی آمار زیستی آزمون وزارت بهداشت با منابع درسی آمار ریاضی وزارت علوم تقریبا مشترک بوده و افراد میتوانند شانس خود را درهر دو آزمون امتحان کنند. از دیگررشته های مشابهی که دردانشگاه های ایران درحال حاضر تدریس میشود᷂  میتوان به آمار محض و آمار کاربردی نیز اشاره کرد

مدارک تحصیلی مورد نیاز برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد  آمار زیستی: کلیه کارشناسی های علوم پزشکی᷂کارشناسی آمار᷂ریاضی᷂علوم کامپیوتر᷂دکتری عمومی گروه پزشکی و دکتری حرفه ای دامپزشکی میباشد.

مواد درسی این رشته در آزمون کارشناسی ارشد شامل:ریاضی عمومی باضریب۱/آمار ریاضی و احتمال با ضریب۲/روشهای آماری (شامل طرح آزمایش ها᷂  رگرسیون᷂  نمونه گیری᷂  آمارناپارامتری)با ضریب۴ / زبان عمومی با ضریب ۳ میباشد.

فارغ التحصیلان این رشته میتوانند در مقطع دکتری در رشته های  آمار زیستی᷂᷂᷂᷂᷂᷂ آموزش پزشکی ᷂ اقتصاد سلامت᷂ سیاست های غذا وتغذیه᷂ انفورماتیک پزشکی᷂(مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی) ᷂سلامت در بلایا و فوریت ها(مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)᷂ سلامت و رفاه اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)᷂اپیدمیولوژی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)᷂ مددکاری اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی به شرط داشتن کارشناسی مددکاری)᷂گفتار درمانی(مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی به شرط داشتن کارشناسی گفتار درمانی) شرکت کنند.

ظرفیت پذیرش دانشجویان رشته آمار زیستی درمقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه های سراسر کشور᷂۱۰۰ نفر دانشجو می باشد.

ارشد وزارت بهداشت، کارشناسی ارشد آمار زیستی، دکتری وزارت بهداشت، رشته آمار زیستی

لینک

دیدگاه ها غیرفعال است