دکتری مهندسی بافت

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۷
  • نظرات : بدون دیدگاه

دکتری مهندسی بافت

دکتری مهندسی بافت : رشته مهندسی بافت که به مهندسی پزشکی بیومتریال هم معروف است رشته رو به پیشرفتی است که امروزه بسیار مورد استقبال بوده و بسیاری از متخصصین در پی باز کردن دریچه های جدید علم در این زمینه هستند. در این رشته متخصصین به طراحی و ساخت بافت ها و اندام های مختلف به صورت مصنوعی می پردازند ، به این صورت که ابتدا یک چهار چوب و طرح اولیه و شکل سه بعدی از بافت مختلف ساخته شده و سپس به جای گذاری سلول ها در آنها و کمک به رشد و تمایز این سلول ها تا رسیدن به تکامل می پردازند. همانطور که می دانید بافت ها و اندام ها مختلف دارای پیچیدگی بسیار بالایی می باشند، از این رو رسیدن به یک نتیجه ایده ال سختی بسیار داشته و نیازمند تخصص بالا، پشتکار و صبر و تحمل کافی می باشد. بسیاری از مشکلات ایجاد شده برای انسان ناشی از نقص در بافت ها و سرایت آنها به اندام های مختلف بدن می باشد . به عنوان مثال یک سوختگی ساده تاثیر بسیار زیادی روی سلامتی بدن می گذارد و یا نقص در اندام هایی مثل قلب و کلیه و استخوان و رگ خونی همگی تحدید کننده حیات هستند. پس میتوان نتیجه گرفت ساخت بافت ها و اندام های مختلف تاثیر حیاتی روی انسان داشته و اهمیت علم بافت شناسی را بسیار بالا برده است. این رشته یک رشته تخصصی می باشد فقط رشته های کارشناسی ارشد علوم تشریحی )آناتومی، بافت شناسی و جنین شناسی(؛زیست شناسی )کلیه گرایش ها(؛ بیوتکنولوژی؛ ایمنی شناسی پزشکی؛مهندسی پزشکی )کلیه گرایشها(؛ فیزیولوژی ؛ بافت شناسی؛ فارماکولوژی ؛بیوپلیمر ؛ بیومواد؛ بیوشیمی بالینی؛ ژنتیک انسانی؛ خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون ؛ فیزیک پزشکی؛ نانوتکنولوژی ؛ نانوتکنولوژی پزشکی ؛ زیست فناوری پزشکی؛ مهندسی پلیمر؛مهندسی شیمی؛ شیمی؛ مکانیک )بیومکانیک؛ طرازی جامدات؛ تبدیل انرژی؛ ساخت وتولید(؛ زیست

شناسی تکوینی؛ بافت شناسی دامپزشکی و دکترای عمومی پزشکی ؛ داروسازی و دندانپزشکی ؛ دامپزشکی و دکترای زرفه ای علوم آزمایشگاهی می توانند در این رشته ادامه تحصیل دهند. ورود به رشته دکتری مهندسی پزشکی بیومتریال از طریق کنکور دکتری وزارت بهداشت می باشد و ضریب دروس در این کنکور شامل: علوم تشریحی شامل آناتومی و جنین شناسی (1) ،بافت شناسی (2)، فیزیولوژی سلول (1) ،بیولوژی سلولی و مولکولی (2)، مبانی و مواد (2)، بیوفیزیک (1)  و بیوشیمی ماکرومولکول ها (1) می باشد. ظرفیت پذیرش این رشته جمعا 7 نفر بوده و فقط دانشگاه های تهران ، شهید بهشتی و ایران دارای پذیرش دکتری بافت شناسی می باشند. توصیه ما به داوطلبین عزیز استفاده از برنامه ریزی و زمان بندی مناسب است تا بتوانند در رقابت شدید برای قبولی در این رشته پیروز شوند.

مهندسی بافت، مهندسی پزشکی بیومتریال، کنکور دکتری وزارت بهداشت,دکتری مهندسی بافت

لینک