رد کردن لینک ها

دکتری مهندسی بافت

دکتری مهندسی بافت

دکتری مهندسی بافت : رشته مهندسی بافت که به مهندسی پزشکی بیومتریال هم معروف است رشته رو به پیشرفتی است که امروزه بسیار مورد استقبال بوده و بسیاری از متخصصین در پی باز کردن دریچه های جدید علم در این زمینه هستند. در این رشته متخصصین به طراحی و ساخت بافت ها و اندام های مختلف به صورت مصنوعی می پردازند ، به این صورت که ابتدا یک چهار چوب و طرح اولیه و شکل سه بعدی از بافت مختلف ساخته شده و سپس به جای گذاری سلول ها در آنها و کمک به رشد و تمایز این سلول ها تا رسیدن به تکامل می پردازند. همانطور که می دانید بافت ها و اندام ها مختلف دارای پیچیدگی بسیار بالایی می باشند، از این رو رسیدن به یک نتیجه ایده ال سختی بسیار داشته و نیازمند تخصص بالا، پشتکار و صبر و تحمل کافی می باشد. بسیاری از مشکلات ایجاد شده برای انسان ناشی از نقص در بافت ها و سرایت آنها به اندام های مختلف بدن می باشد . به عنوان مثال یک سوختگی ساده تاثیر بسیار زیادی روی سلامتی بدن می گذارد و یا نقص در اندام هایی مثل قلب و کلیه و استخوان و رگ خونی همگی تحدید کننده حیات هستند. پس میتوان نتیجه گرفت ساخت بافت ها و اندام های مختلف تاثیر حیاتی روی انسان داشته و اهمیت علم بافت شناسی را بسیار بالا برده است. این رشته یک رشته تخصصی می باشد فقط رشته های كارشناسی ارشد علوم تشریحی )آناتومی، بافت شناسی و جنین شناسی(؛زیست شناسی )كلیه گرایش ها(؛ بیوتكنولوژي؛ ایمنی شناسی پزشكی؛مهندسی پزشكی )كلیه گرایشها(؛ فیزیولوژي ؛ بافت شناسی؛ فارماكولوژي ؛بیوپلیمر ؛ بیومواد؛ بیوشیمی بالینی؛ ژنتیك انسانی؛ خون شناسی آزمایشگاهی و بانك خون ؛ فیزیك پزشكی؛ نانوتكنولوژي ؛ نانوتكنولوژي پزشكی ؛ زیست فناوري پزشكی؛ مهندسی پلیمر؛مهندسی شیمی؛ شیمی؛ مكانیك )بیومكانیك؛ طرازی جامدات؛ تبدیل انرژي؛ ساخت وتولید(؛ زیست

شناسی تكوینی؛ بافت شناسی دامپزشكی و دكتراي عمومی پزشكی ؛ داروسازي و دندانپزشكی ؛ دامپزشكی و دكتراي زرفه اي علوم آزمایشگاهی می توانند در این رشته ادامه تحصیل دهند. ورود به رشته دکتری مهندسی پزشکی بیومتریال از طریق کنکور دکتری وزارت بهداشت می باشد و ضریب دروس در این کنکور شامل: علوم تشریحی شامل آناتومی و جنین شناسی (1) ،بافت شناسی (2)، فیزیولوژی سلول (1) ،بیولوژی سلولی و مولکولی (2)، مبانی و مواد (2)، بیوفیزیک (1)  و بیوشیمی ماکرومولکول ها (1) می باشد. ظرفیت پذیرش این رشته جمعا 7 نفر بوده و فقط دانشگاه های تهران ، شهید بهشتی و ایران دارای پذیرش دکتری بافت شناسی می باشند. توصیه ما به داوطلبین عزیز استفاده از برنامه ریزی و زمان بندی مناسب است تا بتوانند در رقابت شدید برای قبولی در این رشته پیروز شوند.

مهندسی بافت، مهندسی پزشکی بیومتریال، کنکور دکتری وزارت بهداشت,دکتری مهندسی بافت

لینک

بازگشت به بالای صفحه