دکتری ایمنی شناسی پزشکی

واژه ایمنی به مقاومت افراد در برابر تماس  با مواد خارجی مشخص گفته می شود و اغلب در برابر یک بیماری یا ماده جدیدی که بدن با آن مواجهه می شود تولید می شود. این واکنش های ایجادی برای بدن انسان نقش محافظتی داشته و می تواند ایمنی طولانی مدت و یا حتی مصونیت نیز ایجاد کند. ظرفیت ایمنی اختصاصی تنها در مهره داران وجود دارد و تحت شرایط خاص، این ایمنی می تواند به بافت های بدن نیز آسیب بزند. این قبیل واکنش ها در گروه های خونی، رد پیوند، تشخیص بیماری ها، رده بندی باکتری ها و حتی در کمک به تشخیص هویت انسان ها نیز کمک کننده است. علم ایمنی شناسی به بررسی این جنبه بدن انسان می پردازد و نقش واکنش های ایمنی در شرایط سلامتی و بیماری در برابر آنتی ژن های بیگانه و روند ایجاد مصونیت در برابر عوامل بیماریزا نیز می پردازد .سابقه این شاخه علمی به دوران باستان برمی گردد که در آن زمان برای پیشگیری از بیماری در افراد سالم آنها را در معرض مواد حاصل از بیماری در افراد بیمار قرار می دادند و با این عمل در برخی از بیماری ها مصونیت ایجاد می شد. اما چون شناخت درستی از سیستم ایمنی بدن وجود نداشت و تمام سیستم های بیماریزایی و راه های ورود انواع بیماری مشخص نبود، همیشه نتیجه مناسبی به دست نمی آمد. هدف از این رشته تربیت انسان هایی است که بتوانند در زمینه های آموزشی ، پژوهشی و خدمات تشخیصی و درمانی موثر باشند. فارغ التحصلان این رشته می توانند وارد کار های آموزشی و تحقیقاتی شده و به عنوان هیئت علمی در دانشگاه ها مشغول تدریس و پژوهش شوند و یا در مراکز پژوهشی مثل رویان و یا پاستور مشغول به فعالیت شده و یا حتی خود یک مرکز پژوهشی بالینی تاسیس نمایند. قابل ذکر است که با دکتری ایمنی شناسی می توان آزمایشگاه تک رشته مثل تشخیص آسم و آلرژی و با اجتماع مدرک با سایر دکتری های رشته های هماتولوژی ، بیوشیمی و باکتری شناسی یک آزماشگاه تشخیص طبی دایر کرد. به دلیل توانایی این رشته در تاسیس آزمایشگاه این رشته جزو رشته های پر طرفدار وزارت بهداشت محسوب می شود. ورود به این رشته تحصیلی از طریق کنکور وزارت بهداشت می باشد و ظرفیت این رشته در دکتری آموزش محور 19 نفر و در دکتری پژوهش محور 13 نفر می باشد. تنها رشته های کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی، ایمنی شناسی، پاتوبیولوژی، خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون، بیوشیمی بالینی، میکروب شناسی پزشکی، انگل شناسی پزشکی، زیست شناسی (کلیه گرایش ها به غیر از گرایش علوم گیاهی)، قارچ شناسی پزشکی، ویروس شناسی پزشکی، باکتری شناسی پزشکی، زیست فناوری پزشکی، ژنتیک انسانی، ایمونوژنتیک، بیوتکنولوژی، دکتری عمومی پزشکی، داروسازی، دندان پزشکی، دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی، دکتری حرفه ای دامپزشکی و بیوفیزیک می توانند در آزمون ورودی این رشته شرکت نمایند. ضریب دروس برای کنکور این رشته شامل: ایمنی شناسی (ضریب 5)،بیوشیمی پزشکی(ضریب 1) و ژنتیک پزشکی (ضریب 2) می باشد. به دلیل بازار کار مناسب ایمونولوژی علاقه مندان زیادی برای ورود به این رشته وجود دارد از این رو برای قبولی در این رشته داوطلبین حتما باید برنامه ریزی هدفمند همراه با زمان بندی مناسب انجام دهند.

دکتری ایمنی شناسی پزشکی

کلید واژه:ایمنی شناسی، دکتری وزارت بهداشت، دکتری ایمنی شناسی، ایمونولوژی

لینک

دیدگاه ها غیرفعال است