نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
مراقبت پوست،مو و زیبایی ۵ اسفند ۸ اسفند شنبه الی سه شنبه اعلام می شود حضوری ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال قریب submit-new

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره