تاثير داروها و درمان های سنتی ایرانی

تاثير داروها و درمان های سنتی ایرانی

تاثير داروها و درمان های سنتی ایرانی

مقدمه:

تاثير داروها و درمان های سنتی ایرانی بر درمان 20 بيمار مبتلا به زخم ديابتي با درجه 2 و 3. مطالعه ای قیاسی با درمان با لیزر توان پایین و angipars

با توجه به شدت عفونت، زخم پا ديابتي يكي از مشكلات و عوارض عادي در دیابت نوع 2 است. مرزبندی و هزینه بالای درمان این آسیب ها بر سیستم بهداشتی فردی و جامعه تأثیر می گذارند.

 

مواد و روشها:

در اين مطالعه، 20 بيمار مبتلا به زخم ديابتي با درجه 2 و 3 با استفاده از دارو های ایرانی تحت درمان قرار می گیرند. تمام بیماران در محدوده سنی 50 تا 78 ساله بودند و با شکایت از زخم های دیابتی و عدم کنترل قند خون و سپسیس (گندیدگی خون) در بیمارستان امام رضا (عج) در بجنورد در سال های 1392-94 بودند. تمام بیماران تحت درمان اولیه کنترل قند و کنترل عفونت قرار گرفتند. زخم پای بیماران به درمان های فعلی پاسخ نمی دادند و دستورالعمل قطع عضو برای همه ی بیماران به توصیه ی ارتوپد انجام شد. بیماران برای مشاوره به درمانگاه طب سنتی مراجعه کردند.  زخم های مختلفی در ناحیه های متفاوتی در سمت راست و چپ داشتند و درد بسیاری در این نواحی احساس می کردند. تقریبا با التهاب شدیدی در انگشتان شروع شده و تا مچ و قوزک پا ادامه داشت. زخم های سیانوز ( رنج کبود) و عفونت شدید ، یک تا دو ماه داشتند. پس از ورود به کلینیک پزشکی سنتی، سلامت و تغذیه بیماران تحت کنترل قرار گرفتند. اقدامات دارویی در تمام بیماران براساس شرایط بیماری و زخم در نظر گرفته می شد؛ از جمله گیاهان دارویی، داروهای ترکیبی و داروهای کنترل قند خون مدرن و جدید. اقدامات سنتی و دستی به این صورت بود که که هر شب تا پایان درمان از روش و سیستم مکش و بادکش کردن خون استفاده می کردند و همچنین با استفاده از روش زالو انداختن هر سه روز یکبار در طی 10 جلسه در حدود 6 زالو رو به بزرگ را در درون و یا اطراف زخم بیماران قرار می دادند.

یافته ها:

در تمام بیماران زخم پای دیابتی به طور کامل بهبود یافت، وضعیت فیزیکی و روانی بیماران بهبود یافت و قند خون آنها بعد از 30 تا 40 روز درمان کنترل شد.

نتیجه گیری:

با توجه به روند بهبودی بیمار، به نظر می رسد که ترکیب پزشکی مدرن و سنتی ایران می تواند ارزان تر و سریعتر بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی را با درجه 2 و 3 در مقایسه با در مان با لیزر با توان پایین و angipars در مان نماید و موثر واقع شود. این موضوع برای انجام طیف گسترده ای از ارزیابی ها و مطالعات در زمینه بیماری های مختلف، بر اساس آموزه های پزشکی ضروری است.

واژه هاى کليدى: زخم پا دیابتی، زالو درمانی، طب سنتي، طب مدرن، طب سنتي ايرانی

تاثير داروها و درمان های سنتی ایرانی

Effect of Iranian Effective Medicine on Treatment of 20 Diabetic Foot Ulcer Patients with Grade 2 and 3.  A Comparative Study with Low level laser therapy and angipars

Introduction:  Due to hard to treat response, the diabetic foot ulcer is among the common problems in complications of high a common problem in complications of type 2 diabetes. Morbidity and high cost of treating these injuries impose a significant burden on individual and community health system.

Material and Methods: in this study, 20 Diabetic Foot ulcer Patients with Grade 2 and 3 treat base on Iranian Effective Medicine as Integrative medicine. All patients were age range of 50 78 years old and hospitalized with complaint of diabetic ulcers, and uncontrolled blood sugar, and sepsis at Emam Reza hospital of Bojnurd in 2013-15. All patients were under the primary treatment of sugar control drugs and infection control. The patients’ foot ulcer did not respond to current treatments, and the amputation order was made by Orthopedist’s advice for all patients.  The patients referred to traditional medicine clinic for counseling. The patients had sores on different area of right and left foot and almost the severe inflammation were spread over the other fingers and continued to ankle.  The wounds had cyanosis and severe infection for at least one to two months.  After entering the traditional medicine clinic, the patients were under the control of health and nutrition.  Pharmaceutical measures in all patients were according to disease temperament and conditions including the medicinal herbs, combination drugs,  and modem blood sugar control drugs. The manual measures were utilized including full back cupping every night until the end of therapy,  and leech therapy inside and around the wound with 6 medium to fine-size leeches in 10 sessions once every 3 days.

Results:  In all patients, the diabetic foot ulcers healed completely,  the patients’ physical and mental states improved,  and their blood sugar is controlled after 30 – 40 days of treatment.

Conclusion:  Given the patient’s healing process,  it seems that combining the modern and Iranian traditional medicine as Iranian effective medicine can be cheaper and faster treat most of the Diabetic Foot ulcer Patients with Grade 2 and 3 in companion Low level laser therapy and ANGIPARS and it is essential to perform a wide range of assessments and studies in different diseases based on the teachings of medicine.

Keywords:  Diabetic Foot ulcer,  Leech Therapy,  Traditional Medicine, Modern Medicine,  Iranian Effective Medicine

مترجم : میترا کرمانیان

لینک

دیدگاه ها غیرفعال است