برگزاری آزمـون جامع گروه 14 ژنتیک

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
  • نظرات : بدون دیدگاه

برگزاری آزمـون جامع گروه 14 ژنتیک :

آزمــون جامع چهاردهمین گروه دوره­ی آموزشی ژنتیک که به همت جهاد علوم پزشکی تـهران از تاریخ 30/01 الــی 15/04 سال 1396 اجرا گردید، روز شنبه در مورخ 97/04/09 در مرکز شماره 2 جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران  برگزار شــد.