ردیف سر فصل اول ( ۴ ساعت ) سر فصل دوم ( ۴ ساعت )
۱ مبانی کارآفرینی مبانی خلاقیت و نوآوری
۲ مدیریت رفتار سازمانی انواع کسب و کارها
۳ تدوین مدل های کسب و کار مبانی مذاکره
۴ کشف و خلق فرصت ها تجاری سازی فرصت ها
۵ مبانی مذاکره مدیریت رفتار سازمانی
۶ صفر تا صد راه اندازی استارتاپ ها چگونگی ارائه موثر استارتاپ به سرمایه گذار
۷ بررسی علل شکست استارتاپ های حوزه سلامت چگونگی ارائه موثر استارتاپ به سرمایه گذار
۸ قوانین کسب و کار در حوزه سلامت مدیریت منابع انسانی
۹ مدیریت منابع انسانی قوانین کسب و کار در حوزه سلامت
۱۰ مبانی بازار یابی و فروش مدیریت برند
۱۱ مدیریت برند دیجیتال مارکتینگ
۱۲ دیجیتال مارکتینگ مبانی بازار یابی و فروش
۱۳ اصول حسابداری اصول حسابداری
۱۴ تامین مالی برای کسب و کارهای نوپا تیم ساز ی برای کسب و کارهای نوپا
۱۵ توسعه مهارت های شبکه سازی تامین مالی برای کسب و کارهای نوپا
۱۶ تیم ساز ی برای کسب و کارهای نوپا مدیریت استراتژیک
۱۷ مدیریت استراتژیک توسعه مهارت های شبکه سازی

دیدگاه ها غیرفعال است