رد کردن لینک ها

برنامه زمانی دوره MBA

ردیف سر فصل اول ( 4 ساعت ) سر فصل دوم ( 4 ساعت )
1 مبانی کارآفرینی مبانی خلاقیت و نوآوری
2 مدیریت رفتار سازمانی انواع کسب و کارها
3 تدوین مدل های کسب و کار مبانی مذاکره
4 کشف و خلق فرصت ها تجاری سازی فرصت ها
5 مبانی مذاکره مدیریت رفتار سازمانی
6 صفر تا صد راه اندازی استارتاپ ها چگونگی ارائه موثر استارتاپ به سرمایه گذار
7 بررسی علل شکست استارتاپ های حوزه سلامت چگونگی ارائه موثر استارتاپ به سرمایه گذار
8 قوانین کسب و کار در حوزه سلامت مدیریت منابع انسانی
9 مدیریت منابع انسانی قوانین کسب و کار در حوزه سلامت
10 مبانی بازار یابی و فروش مدیریت برند
11 مدیریت برند دیجیتال مارکتینگ
12 دیجیتال مارکتینگ مبانی بازار یابی و فروش
13 اصول حسابداری اصول حسابداری
14 تامین مالی برای کسب و کارهای نوپا تیم ساز ی برای کسب و کارهای نوپا
15 توسعه مهارت های شبکه سازی تامین مالی برای کسب و کارهای نوپا
16 تیم ساز ی برای کسب و کارهای نوپا مدیریت استراتژیک
17 مدیریت استراتژیک توسعه مهارت های شبکه سازی
بازگشت به بالای صفحه