اولیــن کارگاه زوج درمانی با رویکرد واقعیت درمانی :

به همت جهاد علوم پزشکی تهـران اولیـن کارگاه زوج درمانی با رویکرد واقعیت درمانی با حضور جمعی از روانشناسان و روانپزشکان از تاریخ ۰۷/۰۴/ ۹۷ به مدت دو روز در مرکز شماره ۱ جهاد علوم پزشکی تهران برگزار می­گردد.

در ایـن دوره­ی آموزشی فراگیران با مباحث مهمترین رویکردهای زوج درمانی، پنجره تبیین تئوری انتخاب، نیازهای بنیادن و اهمیت آنها در ازدواج و ….. آشنا می­شوند.

 

 

.

دیدگاه ها غیرفعال است