انگل شناسی پزشکی

رشته انگل شناسی پزشکی یکی از رشته های علوم پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری  وزارت بهداشت می باشد.

این رشته یکی از گرایشهای علوم آزمایشگاهی است که درزمینه بیماریهای انگلی درانسان پژوهش مینماید  .این رشته طور کلی به موجودات زنده‌ای که برای بدست آوردن غذا ، بطور موقت و یا دائم در سطح خارجی یا داخل بدن موجودات زنده دیگر زندگی می‌کنند پرداخته است.به عبارت دیگر به رابطه بین موجودات و میزبانانشان می‌پردازد.

انگل شناسی پزشکی در بین شاخه‌های علوم پزشکی و دانشمندان علوم پزشکی اهمیت زیادی پیدا کرده است. انگل شناسی از نظر رشد و توسعه علوم به ویژه کاربردهای طبی، دامپزشکی، کشاورزی و صنایع غذایی اهمیت زیادی دارد.

افرادی که دارای مدارک کارشناسی انگل شناسی، میکروب شناسی ، ایمنی شناسی پزشکی، حشره شناسی پزشکی، علوم آزمایشگاهی، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، زیست شناسی (با گرایش جانوری، عمومی، سلولی و مولکولی، میکروبیولوژی) هستند ، مجاز به شرکت در آزمون کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی میباشند

فارغ التحصیلان این رشته میتوانند در مقطع دکتری دررشته های انگل شناسی پزشکی، توکسین های میکروبی، ایمنی شناسی پزشکی، باکتری شناسی پزشکی، پزشکی مولکولی، نانو فناوری پزشکی، زیست فناوری پزشکی، زیست پزشکی سامانه ای، انفورماتیک پزشکی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، سلامت در بلایا و فوریتها (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، سلامت و رفاه اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، اپیدمیولوژی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، مددکاری اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی به شرط داشتن کارشناسی مددکاری) و گفتار درمانی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد به شرط داشتن کارشناسی گفتار درمانی) شرکت کنند.

در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ،انگل شناسی پزشکی  در زیر گروه مجموعه علوم آزمایشگاهی 3 قرار دارد. در این گروه رشته های ویروس شناسی پزشکی ، میکروب شناسی پزشکی و قارچ شناسی پزشکی نیز قرار دارند که به دلیل اختلاف در ضرایب مربوط به هر درس از یکدیگر متمایز می شوند.

رشته انگل شناسی در کنکور ارشد وزارت بهداشت دارای مواد درسی :انگل شناسی با ضریب (5)- باکتری شناسی با ضریب (1)- قارچ شناسی با ضریب (1)-ایمنی شناسی باضریب (5/1)ویروس شناسی  با ضریب (1)- زیست شناسی سلولی مولکولی با ضریب (1)- زبان عمومی با ضریب (2)

ظرفیت پذیرش رشته انگل شناسی پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه های سطح کشو،83 نفر در دوره های روزانه و 18  نفر مازاد بوده.

انگل شناسی پزشکی، ارشد وزارت بهداشت، کنکور ارشد وزارت بهداشت، دکتری وزارت بهداشت

لینک

دیدگاه ها غیرفعال است