نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
دوره جامع آمادگی برای طرح ۲ اسفند ۷ اسفند چهارشنبه الی دوشنبه اعلام می شود حضوری ۹۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال قریب submit-new

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره