آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

فهرست مطالب

 

آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت :

وزارت بهداشت از طریق برگزاری آزمون پذیرش دانشجو را
برای مقطع کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی انجام می دهد.
در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت رشته های متنوعی وجود دارد که
بر اساس مواد درسی و ضرایب مختلف از هم تفکیک می شوند.

متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت بر اساس
لیست رشته های مجاز برای شرکت در هر رشته می توانند رشته مورد علاقه خود را انتخاب نمایند.

 

لیست رشته های کارشناسی ارشد وزرات بهداشت :

آمار زیستی

بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری)

سلامت سالمندی

گفتار درمانی

آموزش پزشکی

بیوشیمی بالینی

سلامت و رسانه

مامایی

آموزش بهداشت

پرستاری اورژانس

سم شناسی پزشکی

مشاوره در مامایی

آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

پرستاری داخلی جراحی

شیمی دارویی

مددکاری اجتماعی

اپیدمیولوژی

پرستاری سالمندی

شنوایی شناسی

مدیریت توانبخشی

اخلاق پزشکی

پرستاری سلامت جامعه

علوم تغذیه

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

ارزیابی فناوری سلامت

پرستاری کودکان

علوم تغذیه در بحران و حوادث

مدیریت دارو MBA

ارگونومی اقتصاد بهداشت

پرستاری مراقبت های ویژه

علوم بهداشتی در تغذیه

مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست

اقتصاد سلامت

پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

علوم و صنایع غذایی

مهندسی بهداشت حرفه ای

اعضاء مصنوعی و وسایل کمکی

پرستاری نظامی

علوم تشریح (آناتومی)

مهندسی بهداشت محیط

اکولوژی انسانی

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)

علوم داروهای پرتوزا

مهندسی بیمارستان

انفورماتیک پزشکی

تکنولوژی گردش خون پرفیوژن

فناوری اطلاعات سلامت

مهندسی پزشکی بیوالکتریک

انگل شناسی

توکسین های میکروبی

فیزیوتراپی

مهندسی پزشکی بیومواد

ایمنی شناسی

ترکیبات طبیعی دارویی و دریایی

فیزیوتراپی ورزشی

میکروب شناسی پزشکی

باکتری شناسی پزشکی

حشره شناسی پزشکی

فیزیولوژی پزشکی

میکروب شناسی مواد غذایی

بهداشت باروری

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

فیزیک پزشکی

نانوتکنولوژی پزشکی

بهداشت و ایمنی مواد غذایی

رفاه اجتماعی

قارچ شناسی پزشکی

نظارت بر امور دارویی

بهداشت روان

روانشناسی بالینی

کاردرمانی

ویروس شناسی پزشکی

بینایی سنجی

روانشناسی نظامی

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیولوژی تولید مثل

ژنتیک انسانی

کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی

گفتار درمانی

 

 

داوطلبان علاقه مند به شرکت در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت در ابتدا
لیست رشته های مجاز برای هر یک از رشته ها را در دفترچه ثبت نام
ارشد وزارت بهداشت در وبسایت www.sanjeshp.ir ملاحظه نمایند.

 

آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

 

بسته های آموزشی جامع برای موفقیت در آزمون ارشد وزارت بهداشت:

جزوات کمک آموزشی استاندارد

جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران با بهره گیری از اساتید مجرب توانسته است جزوات کمک آموزشی استانداردی را فراهم نماید. در جدول زیر لیست بسته های آموزشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران با تفکیک درس های هر بسته آورده شده اند.

نام بسته آموزشی

درس۱

درس۲

درس۳

درس۴

درس۵

درس۶

درس۷

بیوتکنولوژی پزشکی

سلولی و مولکولی

بیوشیمی

باکتری شناسی

زبان انگلیسی

ژنتیک انسانی

ژنتیک پزشکی

بیوشیمی

سلولی و مولکولی

زبان انگلیسی

بیوشیمی بالینی

بیوشیمی

شیمی آلی و عمومی

سلولی و مولکولی

زبان انگلیسی

ایمنی شناسی

ایمنی شناسی

بیوشیمی

سلولی و مولکولی

میکروب شناسی

زبان انگلیسی

خون شناسی

ایمنی شناسی

بیوشیمی

سلولی و مولکولی

خون شناسی

زبان انگلیسی

میکروب شناسی پزشکی

باکتری شناسی

قارچ شناسی

ویروس شناسی

ایمنی شناسی

انگل شناسی

سلولی و مولکولی

زبان انگلیسی

تغذیه

تغذیه

بیوشیمی

فیزیولوژی

زبان انگلیسی

پرستاری

داخلی-جراحی

کودکان

بهداشت مادران و نوزادان

بهداشت جامعه

روان پرستاری

زبان انگلیسی

مامائی

بارداری و زایمان

بهداشت،تغذیه مادر و کودک

نوزادان و مراقبت های مربوطه

جنین شناسی

بیماری های داخلی و جراحی

زبان انگلیسی

مشاوره در مامائی

بارداری و زایمان

بهداشت،تغذیه مادر و کودک

نوزادان و مراقبت های مربوطه

روانپزشکی در مامائی و اختلالات جنسی

زبان انگلیسی

روانشناسی بالینی

روانشناسی بالینی

نظریه های شخصیت و روان درمانی

روانشناسی عمومی و رشد

کلیات روانپزشکی

اصول خدمات بهداشتی

آمار و روش تحقیق

زبان انگلیسی

نانوتکنولوژی پزشکی

بیوشیمی

شیمی

سلولی و مولکولی

فیزیولوژی

بیوفیزیک

مقدمه ای بر نانوتکنولوژی

زبان انگلیسی

حشره شناسی پزشکی

حشره شناسی

زیست شناسی

شیمی عمومی

زبان انگلیسی

آناتومی

تشریح عمومی

بافت شناسی

سلولی و مولکولی

جنین شناسی

زبان انگلیسی

فیزیولوژی

فیزیولوژی

بیوشیمی

زیست جانوری

زبان انگلیسی

شیمی دارویی

شیمی آلی

شیمی تجزیه

زیست شناسی

بیوشیمی

زبان انگلیسی

سم شناسی

بیوشیمی

شیمی عمومی

زیست شناسی

دارو شناسی

سم شناسی

زبان انگلیسی

 

 

 

در راستای بهبود کیفیت آموزشی برای داوطلبان آزمون ارشد وزارت بهداشت جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی
خدماتی مانند کلاس های حضوری با اساتید برجسته، مشاوره و برنامه ریزی درسی با رتبه های برتر کنکور،

معرفی آینده شغلی و تحصیلی رشته های مختلف وزارت بهداشت، تحلیل سوالات آزمون های سراسری
سال های قبل و بررسی پیشرفت تحصیلی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد
را توسط اساتید برگزیده و نفرات برتر انجام می دهد.

 

 

آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

 

دیدگاه ها غیرفعال است