رد کردن لینک ها

آزمــون نهایی گـروه هفتـم زخم

آزمــون نهایی گـروه هفتـم زخم :

آزمون پایانی گروه هفتم دوره­ی آموزشی مدیریت زخم روز دوشنبـه 97/05/08 در مـرکز شماره یک جهاد علوم پزشکی تهران برگزار گردیــد.

.

بازگشت به بالای صفحه