گروه های آموزشی

» دندانپزشکی تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۸ - ۱۶:۱۲

دندانپزشکی

ایمپلنت AAIDاندودانتیکس
 ایمپلنت پیشرفتهایمپلنت مقدماتی
پریوترمیمی
 
ارتودنسی پیشرفته ارتودنسی مقدماتی 
پروتزکران لنت 
کران لنت
جراحی نهفته اطفال 
جراحی نهفتهاطفال

X
بستن صفحه