info@jada.ir

تقویم آموزشی

برای مشاهده تقویم دوره های مورد نظر بر روی آن گروه کلیک کنید.

 

تقویم دوره های پزشکی (مدیریت زخم ، طب سوزنی ، مشاوره ژنتیک)

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانزمان برگزاریساعتمدت دورهوضعیت دورهمحل برگزاریثبت نام آنلاین
دوره بین المللی زخم (ICW زخم)1401/04/161401/04/22در طول هفته8-1772 ساعت(حضوری)اتمام یافتهمرکز قریبتماس با مرکز
02166129626
دوره مدیریت و درمان چاقی1401/06/311401/07/01پنجشنبه-جمعه8-1740 ساعت(آفلاین-حضوری)اتمام یافته
مشاوره ژنتیک(گروه25)1401/08/251401/10/23چهارشنبه-پنجشنبه-جمعه8-17120 ساعت(حضوری)در حال ثبت نام
لیزرهای کم توان14011401طول هفته8-1740 ساعت(حضوری)در حال ثبت نامثبت نام
ساکشن غبغب و بوکال فت1401/07/131401/07/13چهارشنبه8-178 ساعت(حضوری)اتمام یافته
جراحی های سرپایی41401/07/141401/07/15پنجشنبه-جمعه8-1716 ساعت(حضوری)در حال ثبت نام
تزریق چربی1401/07/271401/07/29چهارشنبه-پنجشنبه-جمعه8-1724 ساعت(حضوری)در حال ثبت نام
مراقبت پوست و نسخه نویسی1401/06/311401/07/21طول هفته-24 ساعت (آفلاین)در حال ثبت نام
PRP1401/07/141401/07/14پنجشنبه8-178 ساعت(حضوری)در حال ثبت نام
طب سوزنی (گروه42)1401/05/061401/10/09پنجشنبه-جمعه8-17508 ساعت(آنلاین-حضوری)در حال برگزاری
لیفت نخ1401/07/061401/07/08چهارشنبه-پنجشنبه-جمعه8-1724 ساعتدر حال ثبت نام
اپراتور لیزر موهای زائد1401/07/201401/07/22چهارشنبه-پنجشنبه-جمعه8-1724 ساعت(حضوری)تکمیل ظرفیت
کاشت مو1401/07/111401/07/15طول هفته8-1750 ساعت(حضوری)در حال ثبت نام
مدیریت زخم (گروه42)1401/06/201401/07/26پنجشنبه-جمعه8-1780 ساعت(آفلاین-حضوری)در حال برگزاری
طب سوزنی (گروه43)1401/07/211402/01/21پنجشنبه-جمعه8-17508 ساعت(آنلاین-حضوری)در حال ثبت نام
اپراتور لیزر موهای زائد1401/08/251401/08/27چهارشنبه-پنجشنبه-جمعه8-1724 ساعت(حضوری)در حال ثبت نام
مدیریت زخم (گروه43)1401/08/011401/09/10پنجشنبه-جمعه8-1780 ساعت(آفلاین-حضوری)در حال ثبت نام
تقویم دوره های دندانپزشکی

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانزمان برگزاریساعت مدت دورهوضعیت دورهمحل برگزاریلینک ثبت نام
ایمپلنت های دندانی مقدماتی(عادی)1411401/2/291401/7/15پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:00120 ساعتتکمیل ظرفیتمرکز ستارخان
ایمپلنت های دندانی مقدماتی (فشرده)1401/5/11401/9/25شنبه و یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه 9:00 - 16:00120ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
پرسلن لمینیت ونیر 181401/4/221401/4/24پنجشنبه و جمعه و شنبه9:00 - 16:0024 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
ارتودنسی ثابت مقدماتی 231401/3/191401/4/17پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0060 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
دندانپزشکی اطفال 131401/4/81401/4/10چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0024 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
اندودانتیکس نوین 191401/4/161401/4/18سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0024 ساعتدرحال ثبت ناممرکز ستارخان
جراحی افزایش طول تاج 61401/3/191401/3/20پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0020 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخانثبت نام
ایمپلنت دندانی پیشرفته 2چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0060 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
کامپوزیت ونیر 111401/4/11401/4/3چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0024 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخانثبت نام
اورژانس های دندانپزشکی1401/4/301401/4/31پنجشنبه و جمعه9:00-16:0020 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
تقویم دوره های پرستاری (مدیریت زخم ، ICU ، CCU ، دیالیز ،آمادگی آزمون RN )

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانزمان برگزاریساعتمدت دورهوضعیت دورهمحل برگزاریثبت نام آنلاین
دوره بین المللی زخم (ICW زخم)1401/04/161401/04/23طول هفته8-1772 ساعت(حضوری)اتمام یافتهمرکز قریب
تفسیر ECG1401/071401/07روزهای زوج14:30-18:3014 ساعت (آنلاین)در حال ثبت نام
مدیریت زخم(گروه42)1401/06/201401/07/26پنجشنبه-جمعه8-1780 ساعت(آفلاین-حضوری)در حال برگزاری
ICU (گروه49)1401/07/171401/08/17یکشنبه-سه شنبه14:30-18:3040 ساعت(آنلاین)در حال ثبت نام
ICU-OH (گروه11)1401/08/211401/09/09روزهای زوج15-1930 ساعت(آنلاین)در حال ثبت نام
دیالیز (گروه20)1401/07/091401/08/02شنبه-دوشنبه14:30-18:3030 ساعت(آنلاین)در حال ثبت نام
اپراتور لیزر موهای زائد1401/07/201401/07/22چهارشنبه-پنجشنبه-جمعه8-1724 ساعت(حضوری)تکمیل ظرفیت
تکنسین کاشت مو 1401/07/111401/07/15طول هفته8-1750 ساعت(حضوری)در حال ثبت نام
NICU1401/08/081401/09/08یکشنبه-سه شنبه15-1940 ساعت(آنلاین)در حال ثبت نام
اپراتور لیزر موهای زائد1401/08/251401/08/27چهارشنبه-پنجشنبه-جمعه8-1724 ساعت(حضوری)در حال ثبت نام
مدیریت زخم(گروه43)1401/08/011401/09/10پنجشنبه-جمعه8-1780 ساعت(آفلاین-حضوری)در حال ثبت نام
تقویم دوره های مامایی

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانزمان برگزاریساعتمدت دورهوضعیت دورهمحل برگزاریثبت نام آنلاین
مربی آمادگی دوران بارداری (گروه129)
1401/05/271401/07/08پنجشنبه-جمعه8-13:3060 ساعت(آنلاین)در حال برگزاری
مربی آمادگی دوران بارداری (گروه131)
1401/07/211401/08/27پنجشنبه-جمعه8-13:3060 ساعت(حضوری)در حال ثبت نام
اپراتور لیزر موهای زائد1401/07/201401/07/22چهارشنبه-پنجشنبه-جمعه8-1724 ساعت(حضوری)تکمیل ظرفیت
تکنسین کاشت مو1401/07/111401/0715طول هفته8-1750 ساعت(حضوری)در حال ثبت نام
مربی آمادگی دوران بارداری (گروه130)
1401/07/071401/08/13پنجشنبه-جمعه8-13:3060 ساعت(آنلاین)در حال ثبت نام
NICU1401/08/081401/09/08یکشنبه-سه شنبه15-1940 ساعت(آنلاین)در حال ثبت نام
اپراتور لیزر موهای زائد1401/08/251401/08/27چهارشنبه-پنجشنبه-جمعه8-1724 ساعت(حضوری)در حال ثبت نام
تقویم دوره های مهارتی - شغلی (تکنسین داروخانه - دستیار دندانپزشکی - کمک های اولیه - تعمیر تجهیزات پزشکی)

امدادگر اورژانس

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانروز ساعتمدت دوره (ساعت)وضعیت دورهمحل برگزاریشهریه (تومان)ثبت نام آنلاین
امدادگر
مقدماتی و اورژانس
1401.7.161401.8.10شنبه الی چهارشنبه9-1356در حال ثبت نامژاندارمری1،200،000
امدادگر
مقدماتی و اورژانس
1401.7.91401.8.23زوج16-1956در حال ثبت نامژاندارمری1،200،000
امدادگر
مقدماتی و اورژانس
1401.7.281401.9.11پنج شنبه ( نیمه خصوصی)13:30-17:3056در حال ثبت نامژاندارمری2,000,000
سالمند خصوصیهماهنگی با کارشناس ثبت نامهماهنگی با کارشناس ثبت نامدو جلسه ی چهار ساعتههماهنگی با کارشناس ثبت نام50در حال ثبت نامژاندارمری2.400.000

تکنسین داروخانه

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانروزساعتمدت دوره (ساعت)وضعیت دورهمحل برگزاریشهریه (تومان)ثبت نام آنلاین
تکنسین داروخانه مقدماتی
کد 58
1401.5.291401.7.9زوج-انلاین18-2175در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1،750،000
تکنسین داروخانه مقدماتی
کد 59
1401.6.201401.8.17یک شنبه -سه شنبه9:30-13:3075در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1،750،000
تکنسین داروخانه مقدماتی
کد 60----آنلاین
1401.5.301401.7.29یک شنبه - سه شنبه - جمعه15- 1875در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1،750،000
تکنسین داروخانه مقدماتی
کد 62
1401.6.161401.8.2زوج14-1775در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1،750،000
تکنسین داروخانه مقدماتی
کد 63
1401.6.301401.9.2دوشنبه و چهارشنبه15-1975در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1،750،000
تکنسین داروخانه مقدماتی
کد 64
1401.7.221401.11.21جمعه9-1375در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1،750،000
تکنسین داروخانه تکمیلی1401.6.151401.8.22یک شنبه - سه شنبه 14:30-18:3075در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری3,000,000

دستیار دندانپزشک

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانزمان برگزاریساعتمدت دوره (ساعت)وضعیت دورهشهریه (تومان)محل برگزاریثبت نام آنلاین
دستیار کنار دندانپزشک (گروه 233) سه شنبه و پنج شنبه18-22130در حال ثبت نام2،125،000ژاندارمری
دستیار کنار دندانپزشک (گروه 234) 1401.7.251401.9.16دوشنبه و چهار شنبه14-19130در حال ثبت نام2،125،000ژاندارمری
دستیار کنار دندانپزشک (گروه 235) 1401.8.171401.10.13یکشنبه و سه شنبه9-14130در حال ثبت نام2،125،000ژاندارمری
دستیار کنار دندانپزشک (گروه 236) 1401.8.11401.9.22یکشنبه و سه شنبه14-19130در حال ثبت نام2،125،000ژاندارمری
ایمپلنت1401.8.61401.8.27جمعه14-1820در حال ثبت نام2،000،000ژاندارمری
ارتودنسی1401.7.11401.7.22جمعه14-1820در حال ثبت نام3،750،000ژاندارمری

مراقبت از سالمندان

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانروز ساعتمدت دورهوضعیت دورهمحل برگزاریشهریه (تومان)ثبت نام آنلاین
سالمند
( نیمه خصوصی /اف لاین و حضوری)
تما س با 66479523تماس با 66479523.......50 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1،400،000

تعمیرات تجهیزات پزشکی

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانروزساعتمدت دورهوضعیت دوره شهریه (تومان)
کالیبراسیون ( نیمه خصوصی)1401.8.211401.9.1هرروز15-1730 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1,900,000
برد (نیمه خصوصی)1401.8.211401.9.1هرروز17-1930 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1,900,000
اصول بازرگانی
(نیمه خصوصی)
1401.7.91401.7.19هرروز14-15:3030 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1500,000
آزمایشگاهی (نیمه خصوصی)1401.8.71401.8.17هرروز15-1730 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1,900,000
دندانپزشکی(نیمه خصوصی)1401.8.141401.8.24هرروز13-1530 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1,900,000
اتاق عمل (نیمه خصوصی)1401.7.231401.8.3هرروز17-1930 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1,900,000
تصویربرداری (نیمه خصوصی)1401.8.71401.8.17هرروز17-1930 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1,900,000
الکترونیک (عمومِی)521401.7.211401.9.24پنج شنبه10-11:3010 هفتهدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1,100,000
دندانپزشکی (عمومِی)471401.7.211401.9.24پنج شنبه11:30-13:3010 هفتهدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1,500,000
تصویربرداری (عمومِی)191401.7.211401.9.24پنج شنبه8-1010 هفتهدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1,500,000
اتاق عمل (عمومِی)491401.7.211401.9.24پنج شنبه14-1610 هفتهدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1,500,000
آزمایشگاهی (عمومِی)481401.7.221401.9.25جمعه11-1510 هفتهدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1,500,000
لیزر 511401.7.211401.9.24جمعه9-1110 هفتهدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1,500,000
تقویم دوره های زبان خارجه (IELTS - MSRT - MHLE - TOFEL - TTC)

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانروزساعتمدت دوره هفتهوضعیت دورهمحل برگزاریشهریه /تومانثبت نام آنلاین
IELTS 1401.1.221401.4.13دو شنبه16-1912 هفتهمرکز ژاندارمری4.000.000
TTC
کودکان
ONINE/ حضوری

1401.1.181401.2.22پنج شنبه14-175 هفتهمرکز ژاندارمری1.000.000
TTC
بزرگسال
ONINE/حضوری

1401.1.181401.3.5پنج شنبه9-127 هفتهمرکز ژاندارمری1.150.000
F11401.1.181401.3.26پنج شنبه9-1210 هفتهمرکز ژاندارمری650.000
F31401.1.191401.3.27جمعه9-1210 هفتهمرکز ژاندارمری650.000
PI21401.1.181401.3.26پنج شنبه12-1510 هفتهمرکز ژاندارمری650.000
دوره های آمادگی آزمون های علوم پزشکی (لیسانس به پزشکی - پزشکی اروپا - رزیدنتی دندانپزشکی)

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانروزساعتمدت دوره (ساعت)وضعیت دورهمحل برگزاریشهریه ثبت نام آنلاین
IMAT تماس با مرکز
66479520
تماس با مرکز
66479520
......576در حال ثبت نامخ ستارخان2500 یوروجهت ثبت نام و مشاوره
09120716037
IELTS
ویزه پزشکی اروپا
تماس با مرکز
66479520
تماس با مرکز
66479520
......144در حال ثبت نامخ ستارخاندر شهریه IMAT محاسبه گردیده است.جهت ثبت نام و مشاوره
09120716037
پدیرش تحصیلی ، ویزا و امور مربوط به پذیرشجهت ثبت نام و مشاوره
09120716037
جهت ثبت نام و مشاوره
09120716037
جهت ثبت نام و مشاوره
09120716037
-جهت ثبت نام و مشاوره
09120716037
جهت ثبت نام و مشاوره
09120716037
در حال ثبت نامخ ستارخان1000 یوروجهت ثبت نام و مشاوره
09120716037

 

 

دوره های منتخب

اخبار و اطلاعیه ها

داده های علمی

چگونه مدرس زبان شویم ؟

چگونه مدرس زبان شویم ؟

۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

چگونه مدرس زبان شویم ؟ TTC مخفف teacher training course یا دوره آموزش مدرس شدن و این دوره برای کسانی طراحی شده که علاقمند به تدریس اصولی زبان انگلیسی...

اصول نسخه خوانی (تکنسین داروخانه)

اصول نسخه خوانی (تکنسین داروخانه)

۲۴ فروردین ۱۴۰۰

اصول نسخه خوانی (تکنسین داروخانه)     هر شخصی دوست دارد دانش های زیادی را فرا بگیرد حال چه برای دانش افزایی یا چه برای کسب درامد,...

شرح وظایف دستیار دندانپزشک

شرح وظایف دستیار دندانپزشک

۱۷ فروردین ۱۴۰۰

شرح وظایف دستیار دندانپزشک شغل دستیار دندانپزشک شغلی پرطرفدار محسوب میشود و از جایگاه خوبی نیز برخوردار است , حال ما میخواهیم بررسی کنیم...

ماساژ درمانی

ماساژ درمانی

۲۹ مهر ۱۳۹۷

ماساژ درمانی ماساژ ماساژ درمانی شامل تکنیک های مختلفی است که معمولا یک فرد متخصص ، عضلات و بافت های نرم بدن را فشار داده و یا وضعیت آن...

آموزش درمان زخم

آموزش درمان زخم

۲۹ مهر ۱۳۹۷

آموزش درمان زخم   لزوم آموزش درمان زخم در زندگی روزمره زخمی شدن امری طبیعی و رایج است و زخم ها از انواع کوچک و با قابلیت درمان سریع تا...

آرشیو

پیوند ها