مدیریت زخم

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
دوره جامع مدیریت زخم ۴۰۲۴۱۴۸ ۶ آبان ۸ آذر پنجشنبه و جمعه ۸ الی ۱۷ آفلاین - حضوری ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال قریب submit-new

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما