جراحی دندان های عقل نهفته و نیمه نهفته

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
جراحی دندان عقل ۴۰۲۰۱۳۶۴ ۱۶ آذر ۱۷ آذر پنجشنبه و جمعه ۹ الی ۱۷ حضوری ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ستارخان submit-new

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما