ایمپلنت فوری تک دندان همراه با روکش موقت

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
ایمپلنت‌ روکش موقت ۴۰۲۰۳۴۴۲ ۱۴ دی ۱۵ دی پنجشنبه و جمعه ۹ الی ۱۷ حضوری ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ستارخان submit-new

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما