مدیریت بافت نرم اطراف دندان و ایمپلنت

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
مدیریت بافت نرم ۴۰۲۰۳۴۵۲ ۱۲ دی ۱۳ دی سه شنبه و چهارشنبه ۹ الی ۱۷ حضوری ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ستارخان submit-new

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما