اخبار و اطلاعیه ها

شـروع سـومیـن دوره اندو

شـروع سـومیـن دوره اندو

شـروع سـومیـن دوره اندو : سومیـن دوره آموزشی انـدو ویـژه دندانپزشکان از تاریخ 97/07/05 روزهای پنجشنبه و جمعه بصورت یک هفته در میان، با حضور جمعی از دندانپزشکان در مرکز شماره 1 جهاد علوم پزشکی تهران برگزار می­گردد. در ایـن دوره آموزشی شرکت کنندگان با مباحث تشخیص و طـرح درمان، آناتومی دندان  و سیستم کانال […]

شـروع یکصد و بیست و هفتمین دوره دستیار دندانپزشک مقدماتی

شـروع یکصد و بیست و هفتمین دوره دستیار دندانپزشک مقدماتی

شـروع یکصد و بیست و هفتمین دوره دستیار دندانپزشک مقدماتی دوره دستیار دندانپزشک مقدماتی  به همت جهاد علـوم پزشکی تهـران از تاریـخ 1397/07/02 روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعــت 9 تا 14، یکصد و بیست و هفتمین دوره­ی دستیـار دندانپزشک مـقدماتی آغاز می­گردد. در ایـن دوره آموزشی فراگیران با مباحــث شناخت وظایـف دستیاری، راه­هـای پیشگیری­های […]

شـروع یکصدو بیست و هشتمین دوره دستیار دندانپزشک مقدماتی

شـروع یکصدو بیست و هشتمین دوره دستیار دندانپزشک مقدماتی

شـروع یکصدو بیست و هشتمین دوره دستیار دندانپزشک مقدماتی :  یکصد و بیست و هشتمین دوره­ی دستیـار دندانپزشک مقدماتی از تاریــخ 1397/06/22 روزهـای پنجشنبه و جمعـه از ساعت 13 تا 18 آغاز گردید. در ایـن دوره که یکـصد و بیست و هشتمین دوره­ی دستیار دندانپزشکی مقدماتی است فراگیران با مباحث شناخت وظایف دستیاری، راه­های پیشگیری­های […]

شـروع نهمیـن دوره مدیریت زخــم

شـروع نهمیـن دوره مدیریت زخــم

شـروع نهمیـن دوره مدیریت زخــم :   به همت جهاد علوم پزشـکی تهران، دوره­ی آموزشی­ مدیریت زخم گـروه نهـم روزهای پنجشنـبه و جمعـه از تاریخ 1397/06/15 در مرکز جـهاد دانشگاهی علوم پزشـکی تهـران آغاز می­گردد. ایـن دوره آموزشی در دو مرحله به صورت تئوری و عملی برگزار می­شود. شـرکت کنندگان ایـن دوره با مباحـث آناتومــی، […]

شـروع چهـل و هفتمیـن دوره ی ترمیمی ­­- زیبایـی

شـروع چهـل و هفتمیـن دوره ی ترمیمی ­­- زیبایـی

شـروع چهـل و هفتمیـن دوره ی ترمیمی ­­- زیبایـی : چهـل و هفتمیـن دوره­ی آمـوزشی ترمیمی- زیبایـی ویژه دندانپزشکان، بصورت فشـرده در تاریـخ­های 13 الی16 شهریور ماه  و  3 الی 6  مـهر ماه (روزهای سه شنبه تا جمعه) در مرکـز جهاد علوم پزشکی تهران برگزار می­گردد. در ایـن دوره آموزشــی که در قالب کارگاه تئوری […]

ECG پایان کارگـاه

ECG پایان کارگـاه

ECG پایان کارگـاه :  کارگاه سه روزه EQG ویـژه پرستاران که در  تاریخ 97/06/10 در مرکز شماره یک جهاد علوم پزشکی تهــران آغاز شده بود، روز گذشته در تاریخ 12/06/97 به پایان رسیـد. به همـین منظــور از گروه پرستارانـی که تمایل به شرکت در ایــن دوره، و دوره های پرستاری را دارند دعوت می­شود که […]