مشاوره ژنتیک

برای مشاهده کامل، کد کوتاه را در یک صفحه قرار دهید.

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری ظرفیت ثبت نام آنلاین
مشاوره ژنتیک 28
16 تیر
23 مرداد
شنبه تا چهارشنبه
8 الی 17
مرکز قریب

8 in stock

هزینه دوره: 150.000.000 ریال
خانهکاربریتماس با ما