مدیریت زخم

برای مشاهده کامل، کد کوتاه را در یک صفحه قرار دهید.

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری ظرفیت ثبت نام آنلاین
مدیریت زخم 52
2 تیر
3 مراد
پنجشنبه ها و جمعه ها
8 الی 17
مرکز قریب

5 in stock

هزینه دوره: 115.000.000 ریال
خانهکاربریتماس با ما