عمومی زبان انگلیسی

برای مشاهده کامل، کد کوتاه را در یک صفحه قرار دهید.

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری ظرفیت ثبت نام آنلاین
B1 63
7 خرداد
22 مرداد
دوشنبه ها
16 الی 19
مرکز ژاندارمری

20 نفر ظرفیت

هزینه دوره: 11.400.000 ریال
E1 65
7 خرداد
22 مرداد
دوشنبه ها
16 الی 19
مرکز ژاندارمری

20 نفر ظرفیت

هزینه دوره: 11.400.000 ریال
IELTS (فشرده و نیمه خصوصی) 66
23 اردیبهشت
17 تیر
یکشنبه ها
16 الی 20
مرکز ژاندارمری

20 نفر ظرفیت

هزینه دوره: 44.000.000 ریال
TTC بزرگسالان 59
1 خرداد
2 مرداد
سه شنبه ها
16 الی 19
مرکز ژاندارمری

19 نفر ظرفیت

هزینه دوره: 22.700.000 ریال
TTC کودکان 61
3 خرداد
31 خرداد
پنجشنبه ها
9 الی 12
مرکز ژاندارمری

20 نفر ظرفیت

هزینه دوره: 17.500.000 ریال
خانهکاربریتماس با ما