دوره های روانشناسی

برای مشاهده کامل، کد کوتاه را در یک صفحه قرار دهید.

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری ظرفیت ثبت نام آنلاین
اصول و مبانی پیشرفته روان درمانگری کودک و نوجوان 40313
21 تیر
1 شهریور
پنجشنبه ها
اعلام می شود
مرکز قریب

20 in stock

هزینه دوره: 25.000.000 ریال
خانهکاربریتماس با ما