دستیار کنار دندانپزشک

برای مشاهده کامل، کد کوتاه را در یک صفحه قرار دهید.

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری ظرفیت ثبت نام آنلاین
دستیار کناردندانپزشک (کد 281)
4 مرداد
30 شهریور
پنج شنبه و جمعه
14الی 19
مرکز ژاندارمری

15 in stock

هزینه دوره: 42.000.000 ریال
دستیارکنار دندانپزشک(کد 280)
16 تیر
27مرداد
زوج
14الی 19
مرکز ژاندارمری

15 in stock

هزینه دوره: 42.000.000 ریال
دستیاری ایمپلنتولوژیست
14تیر
21 تیر
پنج شنبه
14 الی 19
مرکز ژاندارمری

6 in stock

هزینه دوره: 35.000.000 ریال
خانهکاربریتماس با ما