بخش مراقبت های ویژه نوزادان ( NICU )

برای مشاهده کامل، کد کوتاه را در یک صفحه قرار دهید.

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری ظرفیت ثبت نام آنلاین
NICU 18
6 خرداد
12 تیر
یکشنبه ها و سه شنبه ها
15 الی 19
آنلاین (LMS)

10 نفر ظرفیت

هزینه دوره: 35.000.000 ریال
خانهکاربریتماس با ما