بخش مراقبت های ویژه جراحی قلب باز ( ICU-OH )

برای مشاهده کامل، کد کوتاه را در یک صفحه قرار دهید.

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری ظرفیت ثبت نام آنلاین
ICU-OH 13
2 تیر
20 تیر
روزهای زوج
15 الی 19
آنلاین (LMS)

9 in stock

هزینه دوره: 35.000.000 ریال
خانهکاربریتماس با ما