اسکارتراپی

برای مشاهده کامل، کد کوتاه را در یک صفحه قرار دهید.

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری ظرفیت ثبت نام آنلاین
اسکار تراپی 32
15 تیر
15 تیر
جمعه
8:30 الی 18:30
مرکز قریب

9 نفر ظرفیت

هزینه دوره: 60.000.000 ریال
خانهکاربریتماس با ما