مراقبت های ویژه قلب و عروق ( CCU )

برای مشاهده کامل، کد کوتاه را در یک صفحه قرار دهید.

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری ظرفیت ثبت نام آنلاین
CCU 60
26 تیر
15 مرداد
شنبه و دوشنبه
15 الی 19
آنلاین (LMS)

9 نفر ظرفیت

هزینه دوره: 35.000.000 ریال
خانهکاربریتماس با ما