آموزش اصول و مبانی مقدماتی روان درمانگری کودک و نوجوان ( ویژه روانشناسان )

برای مشاهده کامل، کد کوتاه را در یک صفحه قرار دهید.

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری ظرفیت ثبت نام آنلاین
اصول و مبانی پیشرفته روان درمانگری کودک و نوجوان 40313
21 تیر
1 شهریور
پنجشنبه ها
اعلام می شود
مرکز قریب

20 in stock

هزینه دوره: 25.000.000 ریال
خانهکاربریتماس با ما