رد کردن لینک ها

دوره محیط زیست hse

دوره محیط زیست hse

دوره محیط زیست hse دوره محیط زیست hse جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران :  دوره های تخصصی محیط زیست (HSE)   ردیف نام دوره زمان(ساعت) E1 ارزیابی آلاینده های زیست محیطی 16 E2 شناخت، مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست 8 E3 مهندسی آلودگی هوا

دوره ایمنی hse

دوره ایمنی hse

دوره ایمنی hse دوره ایمنی hse جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران : دوره های تخصصی ایمنی (HSE)   ردیف نام دوره زمان(ساعت) S1 نقش خطای انسانی در بروز حوادث 8 S2 ایمنی برق 8 S3 ایمنی حمل و نقل در کارگاه 8 S4 ایمنی کار

بازگشت به بالای صفحه