رد کردن لینک ها

متیل فنیدیت (ریتالین) چیست؟

متیل فنیدیت (ریتالین) چیست؟

متیل فنیدیت متیل فنیدیت متیل فنیدیت یا ریتالین برای درمان اختلال بیش‌فعالی نقص توجهADHD  مورد استفاده قرار می‌گیرد. متیل فنیدیت با تغییر مقدار برخی از مواد طبیعی مشخص در مغز عمل می‌کند. متیل فنیدیت یا ریتالین متعلق به خانواده‌ای از داروهای شناخته شده تحت عنوان محرک‌هاست.

بیش فعالی کودکان و تاثیر ویتامین D در درمان آن

بیش فعالی کودکان و تاثیر ویتامین D در درمان آن

بیش فعالی کودکان تاثیر ویتامین D در درمان «کم‌توجهی/بیش‌فعالی» کودکان در پژوهشی که توسط محققان کشورمان انجام شده است، نقش ویتامین D در کاهش اختلال روان‌شناختی «کم توجهی/بیش فعالی» در کودکان مورد مطالعه قرار گرفته است. به گزارش ایسنا، اختلال کم‌توجهی/بیش‌فعالی یا ADHD، یکی از رایج‌ترین اختلال‌های

بیش فعالی – Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder / ADHD 

بیش فعالی – Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder / ADHD 

بیش فعالی بیش فعالی : Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD)  افرادی که به اختلال ADHD مبتلا هستند، اغلب در توجه کردن و تمرکز دچار مشکل هستند، کنترل دقیقی بر آنچه که انجام می دهند ندارند و ممکن است بدون فکر کردن عملی از آن ها

بازگشت به بالای صفحه