نوشته هایی با برچسب "چرا نمی توانیم یک لحظه گوشی موبایل را کنار بگذاریم؟"

چرا نمی توانیم یک لحظه گوشی موبایل را کنار بگذاریم؟

چرا نمی توانیم یک لحظه گوشی موبایل را کنار بگذاریم؟

چرا نمی توانیم یک لحظه گوشی موبایل را کنار بگذاریم؟ چرا نمی توانیم یک لحظه گوشی موبایل را کنار بگذاریم؟ خلاصه: -” من همیشه گوشی‌‌ موبایلم را چک می‌کنم.” -” شب‌ها آن را دمِ دست‌‌ وکنارم نگه می‌دارم.” -” اگر گوشی‌ موبایلم را در خانه جا بگذارم، حتما برمی‌گردم و آن را با خود می‌برم.” […]