رد کردن لینک ها

سیناپس مصنوعی با عملکردی شبیه به مغز انسان

سیناپس مصنوعی با عملکردی شبیه به مغز انسان

پژوهشگران “دانشگاه استنفورد”، یک سیناپس مصنوعی ابداع کرده‌اند که می‌تواند از عملکرد مغز انسان تقلید کند. به نقل از وبسایت رسمی دانشگاه استنفورد، شاید یک ابزار شبیه به باتری بتواند عملکرد یک سیناپس مصنوعی را داشته باشد و کارآیی و توانایی یادگیری مغز را تقلید

بازگشت به بالای صفحه