نوشته هایی با برچسب "دکتری ایمنی شناسی پزشکی"

دکتری ایمنی شناسی پزشکی

دکتری ایمنی شناسی پزشکی

دکتری ایمنی شناسی پزشکی واژه ایمنی به مقاومت افراد در برابر تماس  با مواد خارجی مشخص گفته می شود و اغلب در برابر یک بیماری یا ماده جدیدی که بدن با آن مواجهه می شود تولید می شود. این واکنش های ایجادی برای بدن انسان نقش محافظتی داشته و می تواند ایمنی طولانی مدت و […]