نوشته هایی با برچسب "دکتری اعضای مصنوعی"

دکتری اعضای مصنوعی

دکتری اعضای مصنوعی

دکتری اعضای مصنوعی رشته اعضای مصنوعی به عنوان یکی از رشته های شاخه توانبخشی محسوب شده و در آن به طراحی و ساخت اعضای مصنوعی و وسایل کمکی بر اساس آناتومی بدن و اصول مهندسی پرداخته می شود. هدف کلی این رشته آموزش افرادی است که بتوانند با توجه به موارد گوناگون، بتوانند اعضاهایی را […]