نوشته هایی با برچسب "دکتری اخلاق در پزشکی"

دکتری رشته اخلاق در پزشکی

دکتری رشته اخلاق در پزشکی

دکتری رشته اخلاق در پزشکی رشته اخلاق در پزشکی به تنظیم و تببین رفتار های حاکم بر رفتار های شغلی علوم پزشکی می پردازد. این رشته تحصیلی دارای دو جنبه عملی و نظری می باشد که در قسمت نظری مفاهیم زیر بنایی تبیین شده و نظریه های اخلاقی موجود نیز در ارتباط با فرهنگ ها […]