رد کردن لینک ها

منشی مراکز تصویربرداری

منشی مراکز تصویربرداری

منشی مراکز تصویربرداری دوره آموزشی منشی مراکز تصویربرداری با توجه به توسعه روزافزون مراکز تصویربرداری تخصصی به لحاظ تکنولوژی ، ضرورت به کارگیری افراد دارای دانش تخصصی منشیگری رادیولوژی در این مراکز بیشتر احساس می شود. لازم به توضیح است که درصد بالایی از افراد

بازگشت به بالای صفحه